Radamisto – English Touring Opera

Trailer for English Touring Opera’s 2018 production of Radamisto.